top of page

4. plass i 2. konkurranserunde. Norske ordtak.

24.05.2016

Nå har vi fått resultatene for Nes kameraklubb sin 2. konkurranserunde, der tema var Norske ordtak.

Det var en veldig vanskelig oppgave syns jeg.

Denne gangen var det Aurskog Høland fotoklubb som var jury.

De valgte ut de 6 beste bildene og ga de fyldige og gode kommentarer.

De 6 poengbildene kan du se her:

https://neskameraklubb.wordpress.com/2016/05/23/2-konkurranserunde-norske-ordtak/

Jeg fikk 4.plass med mitt bilde:

Ikke gå over bekken etter vann.
Juryens begrunnelse:

Tydelig hvilket ordtak det gjelder!

Kanskje det mest intuitivt enkleste bildet å forstå i konkurransen mht til hvilket ordtak det illustrerer.

Fin bruk av kontrastfarger.

Fin positur som underbygger hva ordtaket blant annet står for.

Det å gå over bekken etter vann kan føre en ut i en vanskelig stilling.

Mose på steiner er glatt og forsterker det uvisse ved om personen vil falle eller ikke.

Bildet trekkes litt ned av "kjedelig" kameravinkel, men tjener på fin bruk av miljøet rundt og såpass vidt utsnitt.          

Jeg må også gratulere mine gode fotovenner i Kreativfoto.no

Unn Kristin Stenbro med 2. plass

og

Arne Løkkevold med 3.plass.